Roskapostipolitiikka

IKI ry, Hallitus <iki-hallitus@iki.fi>


Internet-käyttäjät ikuisesti IKI ry suhtautuu täysin kielteisesti Internetissä tapahtuvaan roskapostin eli spamin lähettämiseen. Erityisesti tällaiseksi katsotaan yksityishenkilöihin suuntautuva massapostitus, joka kohdistetaan laajaan vastaanottajajoukkoon ilman kultakin vastaanottajalta ennalta saatua lupaa. Kyseiset massapostitukset sisältävät tyypillisesti erilaisia mainoksia, propagandaa tai ketjukirjeitä, mutta varsin yleisesti myös hämäräperäisiä huijausyrityksiä ja laittomia rahankeräyksiä.

IKI ry ei myöskään hyväksy roskapostitusta, joka on näennäisesti suunnattu yrityksille ja yhteisöille tarkoituksena kiertää lainsäädäntöä, joka kieltää yksityishenkilöille suunnatun luvattoman sähköpostimainonnan.

Kaikki IKI ry:n jäsenten ns. ikiosoitteet (tunnus@iki.fi) ovat sähköisiä identiteettejä, joilla jäsenet esiintyvät Internetissä nimenomaan yksityishenkilöinä. IKI ry ei hyväksy jäsenikseen yrityksiä tai muita yhteisöjä eikä myöskään muuten tarjoa ikiosoitteita yrityksille tai yhteisöille. Kaikki ikiosoitteisiin lähetettävä roskaposti on siis yksiselitteisesti yksityishenkilöihin kohdistuvaa ja sellaisena erittäin haitallista ja myös Suomen lain vastaista.

IKI ry:n sääntöjen 2§ mukaan yhdistyksen tarkoituksena on "edistää ja kehittää Internetissä tapahtuvan viestinnän yleisiä edellytyksiä". Roskaposti on koko ajan laajeneva ongelma ja siitä on monia haitallisia seurauksia:

Kaikki edellämainitut ovat ristiriidassa IKI ry:n tarkoituksen kanssa. Tästä syystä IKI ry kieltää jäseniinsä kohdistuvan roskapostituksen. IKI ry katsoo myös että sen jäsenten ei tule muutenkaan lähettää roskapostia eikä edesauttaa roskapostin lähettämistä.

Huomattavaa on, että äärimmäisessä tapauksessa yhdistyksen sääntöjen 4§ antaa hallitukselle mahdollisuuden erottaa yhdistyksen jäsen yhdistyksestä, mikäli hän toimii yhdistyksen tavoitteiden vastaisesti. Yhdistyksellä ei luonnollisesti ole mahdollisuutta suoranaisesti puuttua muiden kuin jäsentensä tekemisiin.

Vuoden 2003 hallituksen omaksuma toimintalinja on seuraava:

Hallitus ei halua toimia asiassa tiukkapipoisuuden airueina, yksityisyrittelijäisyyden rajoittajana eikä ajatuspoliisina. Roskaposti on kuitenkin oikea ongelma ja sen vastustaminen on IKI ry:n tarkoituksen mukaista aatteellista ja yleishyödyllistä toimintaa.Lisätietoja ja mm. IKI:n roskapostisuodattimen käyttöohjeet löytyvät IKI FAQista.


IKI ry, hallitus <iki-hallitus@iki.fi>
06.05.2003